Visualització de contingut web

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

El Consell, en la seua reunió del 19 de gener de 2018, va acordar:

1º Aprovar el projecte de Llei.

2º Remetre l'esmentat projecte a les Corts per a la seua tramitació.