Visualització de contingut web

Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat de lobby en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

El Consell, en la seua reunió del 16 de febrer de 2018, va acordar:

1º Aprovar el projecte de Llei.

2º Remetre l'esmentat projecte a les Corts per a la seua tramitació.

Listado Documentos