Organismes

Portals

Visualització de contingut web

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

Estat: finalitzada consulta prèvia.