Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Codi de Bon Govern de la Generalitat

Expedient d'elaboració del projecte de decret pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.

El projecte es va aprovar finalment en el Ple del Consell del 6 de maig de 2016. Podeu consultar el text definitiu en l'enllaç següent:

DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat. (DOCV núm. 7781, de 13.05.2016)