Visualització de contingut web

Cooperació al desenvolupament

Cooperació al Desenvolupament

  • LLEI 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5450 de 14.02.2007)

  • DECRET 75/2016, de 17 de juny, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament. (DOGV núm. 7811, de 22.06.2016)

Cooperants

  • LLEI 11/2010, 17 de juliol, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants Valencianes. (DOGV núm. 6315, de 21.07.2010)

  • DECRET 10/2011, de 4 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre Autonòmic de les Persones Cooperants Valencianes. (DOGV núm. 6455, de 08.02.2011)