Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Decret regulador dels centres de valencians a l'exterior – CEVEX

Expedient d'elaboració del Projecte de Decret del Consell pel qual es regulen els Centres Valencians a l'Exterior de la Comunitat Valenciana.

Aprovat pel Ple del Consell de 22 de juliol de 2016.

DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana