Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Desenvolupament de la Llei de Transparència i regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Expedient d'elaboració del Projecte de Decret __/____, d __ de _____, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència, i es regula el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern