Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Foment de l'Autogovern

Foment de l'Autogovern

  • DECRET 31/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Seguiment i Coordinació del Desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i d'Impuls i Consolidació del Model Valencià d'Autogovern. (DOGV núm. 7998 de 13.03.2017)