Visualització de contingut web

Participació Ciutadana

Iniciativa legislativa popular

  • Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts. (DOGV núm. 8046, de 23.05.2017)

Consell de Participació

  • Decret 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7942, de 22.12.2016)

Asociaciones

Cases Regionals

  • Decret 172/2008, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es crea el Consell de Cases Regionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5895, de 18.11.2008)