Visualització de contingut web

Participació Ciutadana

Iniciativa legislativa popular

  • LLEI 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts. (DOGV núm. 8046, de 23.05.2017)

Consell de Participació

  • DECRET 190/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7942, de 22.12.2016)

CEVEX

  • DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7837, de 26.07.2016)
    • ORDE de 28 de gener de 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es crea el Registre de Centres Valencians a l'Exterior. (DOGV núm. 5946, de 03.02.2009)

  • DECRET 172/2008, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es crea el Consell de Cases Regionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5895, de 18.11.2008)