Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia-Processos oberts

Consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Buzón responsable y de Buen Gobierno

Consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Buzón responsable y de Buen Gobierno ...

Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Participació Ciutadana i Suport a l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...