Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

Requeriment d'esmena de la convocatòria de subvencions de Cooperació per al Desenvolupament 2018.

Publicat en el DOGV del 10 de juliol de 2018 el Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocàtoria, per a l'any 2018, de subvencions a...

Requeriment de documentació de la convocatòria de subvencions d'Acció Humanitària 2018

  Publicat en el DOGV del 19 de juny de 2018 el Requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l'any 2018, de...

ACCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA EN GUATEMALA. 2018

  Abierta la convocatoria para la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones humanitarias y de emergencia, de subvenciones para...

Seguir a @GVAcooperacio