Comisió de Codificació Civil Valenciana

Normativa

  • Creació Comissió Codificació Civil Valenciana (CCDCV):

    DECRETO 97/2004, d'11 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea la Comissió de Codificació Civil Valenciana. DOGV núm. 4776 de 16/4/2004.

  • Reglament CCDCV i ODCV:

    DECRETO 218/2007, de 26 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Codificació Civil Valenciana i el seu òrgan assessor, l'Observatori de Dret Civil Valencià. DOCV núm. 5629 de 30/10/2007


Naturalesa i Funcions

La Comissió de Codificació Civil Valenciana és un òrgan col¿legiat, adscrit a la Conselleria de Governaciò i sota la dependència de la Direcció General de Coordinació del Desenvolupament Estatutari i Promoció de l'Autogovern, que té com a objecte l'elaboració de propostes de creació, modificació i desenrotllament de disposicions normatives relacionades amb el Dret Foral Civil Valencià; així com la coordinació i supervisió dels treballs de l'Observatori de Dret Civil Valencià.

Composició de la Comissió de Codificació Civil Valenciana

1. Catalina Alcazar Soto

2. Javier Barceló Doménech

3. Paula Breva Calatayud

4. Aránzazu Calzada González

5. Mario Clemente Meoro

6. María Concepción Collado Mateo

7. Luis Delgado de Molina Hernández

8. Vicente Domínguez Calatayud

9. Vicente García Edo

10. Vicente Garrido Mayol

11. Luis Miguel Higuera Luján

12. Cristina López Sánchez

13. Magdalena Martínez Almira

14. Rosa Moliner Navarro

15. Francisco Javier Palao Gil

16. Vicente Pascual Pascual

17. Amador Esteban Peydró de Moya

18. Remedio Sánchez Ferriz

19. Joan Tamarit Palacios

20. Manuel Uña Llorens
 

Informes

Informe tècnic sobre les possibles opcions jurídiques per a garantir la competència de les Corts Valencianes per a legislar i desenvolupar el dret civil propi en virtut de l'exercici de l'autogovern, amb data 23 de febrer de 2017.