T'interessa

Jurisprudència

Tribunal Constitucional

Vegeu Sentència del Tribunal Constitucional núm. 121/1992 (BOE núm. 260, de 29.10.1992), per la qual es deroga l'article 2 de la present llei. www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/jurisprudencia.html

 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

Sentències 1/1995 (Sala Civil i Penal) de 12 de gener i 12/2000 (Sala Civil i Penal) de 27 de juny.