El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

Una de les principals innovacions de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana després de la reforma efectuada l'any 2006, és la inclusió d'una referència expressa al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. En concret l'article 57 de l'Estatut d'Autonomia:

"El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a nacionalitat històrica.
La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir, i en protegirà l¿entorn paisatgístic. Una llei de les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt de trobada de tots els valencians, i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana.
"

LEY 10/2008, de 3 de juliol del 2008, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna (DOCV 5.803, de 10.07.2008).