Avantprojectes de llei o Projectes de Decret Legislatiu

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL ES REGULA LA INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consell, en la seua reunió del 3 d'agost de 2018, va acordar: 1º Aprovar el projecte de Llei. 2º Remetre el projecte a les Corts per a la seua...

Anteproyecto de Ley de la Generalitat para el Fomento de la Responsabilidad Social

  El Consell, en su reunión del 17 de noviembre de 2017, acordó: 1º Aprobar el proyecto de Ley, de la Generalitat, para el Fomento...

Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, reguladora de la actividad de lobby en el ámbito de la Generalitat y de su sector público instrumental

  El Consell, en su reunión de 16 de febrero de 2018, acordó:   1º Aprobar el proyecto de Ley.   2º Remitir el citado...