Visualització de contingut web

Responsabilitat social

Responsabilitat social

  • ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7498, de 02.04.2015)
  • ACORD de 4 d'agost de 2016, del Consell pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV 7852, de 17.08.2016)
  • ACORD de 9 de març de 2018, del Consell, d'aprovació de la II Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la Generalitat i el seu sector públic. (DOGV núm. 8259, de 22.03.2018)

Legislació estatal

Documents de la Unió Europea