Transparència aposta per uns pressupostos participatius que garantisquen la qualitat i que compten amb la implicació de la ciutadania

06/01/2018

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en col·laboració amb l'Ajuntament de Xàtiva, ha elaborat un informe per a donar a conéixer les conclusions de les jornades «Quins pressupostos participatius volem?», celebrades el passat octubre; es tracta d'un document en què es plasma la garantia de qualitat, la transparència i la implicació de la ciutadania en l'elaboració dels comptes públics.

Entre els principals acords destaca que els processos ciutadans han de facilitar la proximitat de la ciutadania amb els espais de decisió municipal, i que aquesta ha d'arribar a totes les àrees: política, tecnicoadministrativa, associativa i ciutadana.

D'altra banda, la participació de la ciutadania s'orienta a generar cultura participativa, partint de l'educació, incidint en la transparència i la flexibilitat normativa, fomentant la transversalitat, a més de la coordinació i cooperació entre els diferents programes municipals.

Uns pressupostos que s'han d'elaborar des de la millora de la realitat i el context de cada municipi, la promoció ciutadana i la facilitació de recursos ja existents.

Han de crear xarxa ciutadana, associativa, interdepartamental i administrativa, tant local, com autonòmica i estatal. Els pressupostos participatius s'han de confeccionar amb la implicació de tota la societat, des de la població adulta fins a la infància, adolescència i joventut perquè tots tinguen un paper protagonista, d'aquesta manera s'assegura que les propostes arriben al conjunt de la ciutadania.

Per a això, és important detectar necessitats i mancances i facilitar informació prèvia sobre els diferents plans i actuacions municipals en qualsevol temàtica.

Finalment, es tracta de processos de caràcter flexible que s'han de poder avaluar i millorar, sempre amb les persones situades en el centre de la vida de les ciutats i municipis, per fer-les més justes socialment, més solidàries i amb més qualitat de vida.

Les jornades de participació «Quins pressupostos participatius volem?» van ser organitzades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació conjuntament amb l'Ajuntament de Xàtiva. Unes jornades on es van posar en comú diverses experiències relacionades amb pressupostos participatius, fet que generà una xarxa de contactes a nivell autonòmic per a futures col·laboracions de cara a la posada en marxa i implementació de pressupostos participatius d'àmbit local, a més de generar un debat vinculat a la futura Llei de participació ciutadana a la Comunitat Valenciana.

En aquest debat van participar un total de 59 persones provinents del moviment associatiu, càrrecs públics, personal tècnic d'ajuntaments, món acadèmic i universitari, així com de la ciutadania no organitzada.