La Generalitat ha atés 1,7 milions de consultes de la ciutadania durant el mes de gener

10/02/2018

La Generalitat ha atés 1.722.181 consultes de la ciutadania durant el passat mes de gener a través dels diferents serveis d'atenció a la ciutadania, que inclou el telèfon 012, presencial a través de les oficines PROP, a més de l'ajuda en línia i la Guia PROP d'Internet.

Aquest volum de consultes i tràmits suposa una mitjana diària de 55.554 peticions d'informació de la ciutadania al gener. La majoria es van canalitzar a través d'Internet, que engloba les fetes a través de la Guia PROP i del xat de text, que arriben a un total d'1.553.373 consultes, seguides del canal telefònic 012, amb 148.801 atencions, i de les oficines presencials PROP, on se n'han realitzat 20.007.

Els temes més consultats varien segons el canal d'atenció utilitzat. A través de la web les consultes o tràmits més demandats destaquen els relacionats amb les ofertes d'ocupació pública, la sol·licitud de cita prèvia en atenció primària o les peticions d'informació relacionades amb les beques per a la realització d'estudis universitaris a la Comunitat.

A través del telèfon 012, gran part de les telefonades es van centrar en com accedir a l'aplicació informàtica Tauro per a la consulta de dades en el SERVEF, la sol·licitud de cita prèvia en les oficines PROP, l'aplicació de finances Piscis, informació sobre contractes, les ajudes al lloguer d'habitatges, l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o el títol de família nombrosa, entre unes altres.

A les 26 oficines d'atenció presencial PROP que la Generalitat té distribuïdes a la Comunitat Valenciana, la ciutadania es va interessar sobretot per les ajudes de lloguer d'habitatge i la sol·licitud d'abonament d'aquestes corresponents a l'exercici 2017, la petició de signatura electrònica, la sol·licitud d'alta o la renovació del títol de família nombrosa, entre altres qüestions.