El 93% de las consultas de la ciudadanía a la Generalitat en febrero se realizaron a través de la Guía Prop de Internet

12/03/2018

La Generalitat ha atés 2.784.561 consultes de la ciutadania durant el passat mes de febrer, 1 milió més de les registrades en el mes anterior. Les peticions d'informació s'han atés a través dels diferents serveis a la ciutadania que disposa la Generalitat i que inclou el telèfon 012, presencial a través de les oficines PROP, a més de l'ajuda en línia i la Guia PROP d'Internet.

Aquest volum de consultes i tràmits han suposat una mitjana diària de 99.448 peticions d'informació de la ciutadania al febrer. El 93 % de les consultes de la ciutadania a la Generalitat al febrer es van fer a través de la Guia Prop d'Internet, amb 2.607.303 peticions d'informació. A continuació, se situa el canal telefònic 012 amb 159.350 atencions, las oficines presencials PROP, on s'han realitzat 16.657 i el servei d'ajuda en línia amb 1.251 consultes.

Els temes més consultats varien segons el canal d'atenció utilitzat. A través de la web les consultes o tràmits més demandats durant el mes de febrer han sigut la sol·licitud d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d'Habitatge; els relacionats amb les ofertes d'ocupació pública, o la matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat per a realitzar proves de certificació, entre altres qüestions.

A través del telèfon 012, gran part de les telefonades del passat mes de febrer es van centrar en la sol·licitud de cita prèvia a les Oficines PROP; accés a l'aplicació informàtica Tauro per a la consulta de dades en el Servef o sobre l'aplicació de finances Piscis; informació sobre contractes; consulta d'alertes per a fer foc; en relació amb les ajudes al lloguer d'habitatges; sobre l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, o les relatives al títol de família nombrosa, entre d'altres.

A les 26 oficines d'atenció presencial PROP que la Generalitat té distribuïdes a la Comunitat Valenciana, la ciutadania es va interessar sobretot per les ajudes de lloguer d'habitatge; petició de signatura electrònica: sol·licitud d'alta o renovació del títol de Família Nombrosa; petició de la Targeta del Major de la Comunitat; sol·licitud per a la realització d'activitats que poden comportar risc d'incendi; petició de llicència de pesca fluvial; sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Unions de fet o sobre el Programa Social de Vacances per a Majors.