Dia anterior dilluns, 16 abril 2018 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de treball " Grup de Riscos ", en la qual participen Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Ajuntament Barcelona, Ajuntament Madrid i Agència Antifraude Balears

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

12:30

Reunió

Reunió amb el director General de Coordinació Institucional de Presidència i la directora General de Transparència i Participació

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

12:30

Reunió

Reunió amb Ivan Castañon, Dtor Gnral Coordinació Institucional Vicepresidencia

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

17:00

Reunió

Reunió de coordinació del equip de la Conselleria

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

17:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip Directiu de la Conselleria

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

19:00

Conferència

Assistència conferència del Sr. Eduardo Zaplana "40 años de la Constitución" organitzada per l'Ateneu Mercantil de València

València (València)