Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, accions humanitàries i ajudes a ONGD centren les actuacions del Consell en cooperació en 2018

11/01/2019

El Consell ha rebut la informació de la Memòria de Gestió d'Actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 2018 elaborada des de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Durant el passat any, tres de cada quatre polítiques de cooperació desenvolupades pel Consell van estar alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la qual cosa suposa que el 76 % de les accions realitzades segueixen les recomanacions que enumera l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El pressupost destinat durant 2018 al conjunt d'accions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament va ascendir a 22,6 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 20,8 % respecte a l'exercici anterior.

Entre les diverses actuacions que es van dur a terme en 2018, cal ressaltar de manera especial les que es van realitzar en matèria de cooperació al desenvolupament amb un total de 43 projectes finançats i un import global de finançament concedit pròxim als 14 milions d'euros.

Així mateix, durant l'any passat s'ha reforçat el compromís de la Generalitat amb l'acció humanitària. En aquest sentit, s'ha introduït una línia específica de convocatòria en matèria d'ajuda humanitària, de la qual s'han vist beneficiats cinc projectes en diverses àrees geogràfiques, com ara l'Àfrica subsahariana, el Senegal, Kenya, Níger, el Magreb i Pròxim Orient. A aquestes actuacions s'ha destinat un import global de més de 710.000 euros.

Al seu torn, es van signar un total de 5 convenis amb diverses entitats, la quantia global dels quals ascendeix a 1.050.000 euros, per a actuacions institucionals d'acció humanitària. I al llarg de l'exercici 2018 s'ha realitzat també la convocatòria de tres comités d'ajuda humanitària d'emergència per a Guatemala, Indonèsia i Palestina, accions que han suposat un finançament de 350.000 euros.

Educació i sensibilització social

Altres de les àrees en què s'ha treballat són la promoció de l'educació per a la ciutadania global, la sensibilització social i la comunicació per al desenvolupament. En aquest àmbit, s'han finançat 42 projectes, i la quantia total concedida ha ascendit a 2,1 milions d'euros.

Cal ressaltar que en l'exercici 2018 s'ha inclòs per primera vegada, com a línia de finançament específic, la convocatòria de projectes d'educació per a la ciutadania global dirigits a la divulgació, la promoció i la defensa dels drets humans, a la qual s'han destinat més de 92.000 euros per a sensibilitzar i visualitzar la ciutadania valenciana sobre els activistes en drets humans en l'àmbit de la Comunitat.

Tot això assegurant la transparència i la rendició de comptes. Per a fer-ho, s'ha elaborat la 'Guia per al seguiment i avaluació de projectes finançats per la Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament', a més d'incorporar al portal GVA Oberta les dades referents a les actuacions cofinançades per la Direcció General de Cooperació i Solidaritat.