El Consell renova la col·laboració amb l'Ajuntament d'Elda per al manteniment de l'oficina PROP del municipi

08/02/2019

El Ple del Consell ha aprovat renovar la col·laboració amb l'Ajuntament d'Elda per al funcionament de l'oficina PROP mixta d'aquest municipi per un període de quatre anys, prorrogable quatre exercicis més.

D'acord amb el conveni, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació dotarà dels recursos humans i la infraestructura necessaris perquè aquesta oficina puga prestar els seus serveis. A més durà a terme la instal·lació i el manteniment dels programes i bases de dades i dotarà el personal dels mitjans informàtics que requerisca la seua tasca.

Per la seua banda, el consistori d'Elda proporcionarà, entre altres, el mobiliari i els mitjans informàtics necessaris. Així mateix, designarà almenys un funcionari per a les tasques d'informació municipal i registre de documents que estarà integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR). A més es farà càrrec de les despeses corrents que genere el funcionament de l'oficina.

La renovació d'aquesta col·laboració és una mostra del compromís de la Generalitat per una Administració pròxima a la ciutadania. En l'actualitat hi ha 27 oficines en funcionament a la Comunitat, de les quals 7 estan a Castelló, 11 a València i 9 a Alacant.

L'oficina PROP d'Elda es troba situada a la plaça de la Constitució i l'horari fixat d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.