El Consell renova la col·laboració en matèria de transparència amb la Universitat d'Alacant i la Universitat de València

15/03/2019

El Consell ha aprovat dos convenis que renoven la col·laboració en matèria de transparència entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la Universitat d'Alacant i la Universitat de València.

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació finançarà les activitats incloses en els convenis amb la Universitat d'Alacant i la Universitat de València amb un import de 43.462,73 euros i 66.521,74, respectivament.

A través d'aquests convenis, la Conselleria de Transparència continua estrenyent els llaços de col·laboració que manté amb les universitats públiques valencianes per a l'impuls de la transparència.

Universitat d'Alacant

El conveni amb la Universitat d'Alacant s'orienta al desenvolupament d'activitats en matèria de transparència, participació ciutadana i accés a la informació pública durant aquest exercici. Per a dur-ho a terme, s'han previst accions de formació, divulgació i sensibilització, així com de desenvolupament i investigació.

També s'inclouen accions com congressos, seminaris, cursos pràctics i conferències en els diversos aspectes que inclou la col·laboració.

Així mateix, entre les activitats de difusió i formació destaquen la creació d'un portal web, la proposta d'un màster universitari oficial o interuniversitari nou sobre les àrees d'investigació del conveni i la creació d'un observatori de transparència, bon govern i bona administració de la Universitat d'Alacant, entre d'altres.

Universitat de València

D'altra banda, el conveni amb la Universitat de València s'enfoca a continuar amb la Càtedra de Govern Obert, Participació i Dades Obertes, amb la finalitat de dur a terme activitats en matèria d'investigació, divulgació i sensibilització, així com en matèria de formació durant 2019.

Entre les actuacions previstes es plasmen les relacionades amb la coordinació entre les diverses àrees de coneixement; les orientades a la realització d'estudis diagnòstics sobre l'estat de la realitat associativa pel que fa a òrgans de participació, transparència i bon govern; conferències, fòrums, congressos; l'edició de publicacions; la difusió en xarxes socials, així com jornades i seminaris, entre d'altres.