Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

Convocatòria de 6 beques de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Publicada la convocatòria de sis beques de pràctiques professionals en Cooperació Internacional al Desenvolupament durant l'exercici 2019-2020 de la...

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT 2019

    Publicat el requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria de finançament de projectes de Cooperació al...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A FINANÇAR PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA 2019

Publicada en el DOGV del dia 23 d'abril de 2019 la Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,...

Seguir a @GVAcooperacio