Estructura

 

Direcció General de Cooperació i Solidaritat

Responsable: Antonia Moreno Ruiz

Subdirecció General de Cooperació i Solidaritat

Responsable: Lourdes Sanchís Domingo

 

Servei de Gestió de Programes i Cooperació

Responsable: Jordi Gómez Cámara

Secció Económica i Pressupostària

Responsable: Ana Villena Serrano

Secció de Seguimient i Justificació de Projectes

Responsable: Mª Dolores Monrabal López

Secció de tramitació de subvencions i ajudes

Responsable: Juan José Lara Boigues

 • Alberto Pamblanco Arazo, Tècnic

 • Maribel Aleixandre Navarro, Tècnica

 • Manolo Avinent Montero, Tècnic

 • Luis Pérez Esteve, Tècnic

 • Susana Abad Paje, Tècnic

 • Carmen Gil Garrigues, Tècnic

 • Mar Ramón González, Jefa de negociado

 • Amelia  Rubio Fernández, Jefa de negociado

 • Carmen Fernández Gay, Auxiliar Gestió

 • Rosa Soriano García, Auxiliar Gestió

 • Carmen Soven Larios, Becària

 • Yolanda Úbeda Sánchez, Becària

 

Servei d' Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguimient

Responsable: Rogelio Navarro Domenichelli       

Secció de Promoció i Relació amb Agents Socials

Responsable: Manuel García Valls

Secció d'anàlisi i evaluació de polítiques de cooperació al desenvolupament

Responsable: Sonia Pérez Sebastiá

 • Cristina Canuto Chiva, Tècnic
 • Alba Talón Villacañas, Becària
 • Paula Morcillo Marco, Becària