Visualització de contingut web

Presentació

Més transparència, més participació, més democràcia

Ha arribat el moment de donar un gir de 180º i renovar els conceptes de transparència i participació en les polítiques de la Generalitat Valenciana. Ja hem patit molts anys d'opacitat i foscor, és el moment de tornar la dignitat i el prestigi a aquesta institució.

I ho anem a fer, per la part de la Direcció General que represente, des de dos conceptes que van a deixar de ser abstractes o eteris per a ser protagonistes: Transparència i Participació.

Els profunds canvis socials esdevinguts en els últims anys han vingut a transformar la relació que les administracions públiques estableixen amb els ciutadans i les ciutadanes, que exigeixen una major transparència en la informació, així com una major capacitat de participar directament en els assumptes públics. Davant d'aquesta demanda ciutadana la Direcció General de Transparència i Participació Ciutadana s'ha marcat com a objectiu respondre a estes noves expectatives i exigències.

El concepte de transparència remet a la capacitat de la ciutadania d'accedir a la informació que produeix i gestiona l'administració, tant a través de la publicitat activa (informació que l'administració posa a disposició de tots els ciutadans sense necessitat que aquests ho sol·liciten) com del dret d'accés a la informació pública (en què un particular sol·licita informació personal a l'administració).

D'altra banda, el concepte de participació remet a la gestió directa per part dels ciutadans de determinats assumptes públics. La participació en associacions de la societat civil, moviments socials, ONG, etc. constitueix una de les seues principals manifestacions, com a forma d'articulació de l'acció col·lectiva.

Així doncs, transparència i participació constitueixen dos pilars fonamentals en el procés de millora i modernització de la Generalitat Valenciana, procés en el qual estem immersos i que requereix de la col·laboració de totes i tots.

Per això, des de la Direcció General de Transparència i Participació, assumim el repte de liderar aquest procés de canvi amb il·lusió i valentia convençuts i convençudes que els veritables protagonistes són els valencians i les valencianes.

Aitana Mas

Directora General de Transparència i Participació