Visualització de contingut web

Presentació

Des d'esta Conselleria i en particular des d'esta Direcció General, assumim la responsabilitat social com la contribució activa i conscient de la Generalitat a la millora social, econòmica i ambiental del nostre territori i els seus ciutadans i ciutadanes. Per això ens hem proposat dissenyar les directrius d'actuació, de normativització i de foment per tal d'impulsar i dinamitzar els processos d'implantació d'esta cultura de la responsabilitat social pel que fa a les pràctiques ètiques en la gestió del govern i el sector públic, compartint esta filosofia ja implantada en alguns àmbits empresarials o de la societat civil. Sabem que la tasca no serà fàcil, i per això volem crear el màxim de consens entre totes les parts i els grups d'interés per tal de tindre una acció política possibilista i en clau valenciana, dins de projectes més globals on el govern valencià puga participar com ara l'Estratègia Europea 2020.

Per altra banda, esta Direcció General seguirà gestionant, de manera coordinada amb altres òrgans, les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament i foment de l'autogovern, coordinar el desplegament normatiu del nostre Estatut d'Autonomia per a la creació dels organismes que preveu així com fomentar la recuperació, difusió i estudi del Dret Civil Valencià.

Josep Ochoa
Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern