Estructura

 

Direcció General de Cooperació i Solidaritat

Responsable: Federico Buyolo García

Subdirecció General de Cooperació i Solidaritat

Responsable: Lourdes Sanchís Domingo

Servei de Gestió de Programes i Cooperació
Responsable: Jordi Gómez Cámara
Secció Económica i Pressupostària
Responsable: Ana Villena Serrano
Secció de Seguimient i Justificació de Projectes
Responsable: Mª Dolores Monrabal López

 • Pedro Garcia Valiente, Tècnic
 • Juan José Lara Boigues, Tècnic
 • Alberto Pamblanco Arazo, Técnic
 • Maribel Aleixandre Navarro, Tècnic
 • Manolo Avinent, Tècnic
 • Fernando García, Tècnic
 • Mar Ramón González, Cap de negociat
 • Amparo García Aparicio, Cap de negociat
 • Carmen Fernández Gay, Auxiliar Gestió
 • Juani Corrales Aparicio, Auxiliar Gestió
 • Rosa Soriano, Auxiliar Gestió
 • Carmen Soven Larios, Becària
 • Yolanda Úbeda Sánchez, Becària


Servei d' Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguimient
Responsable: Rogelio Navarro Domenichelli       
Secció de Promoció i Relació amb Agents Socials
Responsable: Manuel García Valls

 • Sonia Pérez Sebastiá, Tècnic
 • Cristina Canuto Chiva, Tècnic
 • Raquel Durbá Martínez, Becària
 • Paula Morcillo Marco, Becària