Contacte

Contacte

  • Servici de Transparència de l´activitat pública
  • Telèfon: 012
  • Ubicació:
    • Passeig de l´Albereda, 16
    • 46010 - Valencia (Valencia)
  • Servici de Participació de la ciutadania i de la societat civil
  • Telèfon: 012
  • Ubicació:
    • Passeig de l´Albereda, 16
    • 46010 - Valencia (Valencia)
  • Oficina de Suport al Consell de Transparència i Accés a la Informació Pública i el Bon Govern
  • Telèfon: 012
  • Ubicació:
    • Passeig de l´Albereda, 16
    • 46010 - Valencia (Valencia)