Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

PUBLICACIÓ DE LES PUNTUACIONS OBTINGUDES EN LA CONVOCATÒRIA DE SIS BEQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Publicada l'acta de la segona reunió de la Comissió Avaluadora celebrada en virtut de la convocatòria efectuada mitjançant Resolució de 16 de maig de...

Convocatòria de 6 beques de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Publicada la convocatòria de sis beques de pràctiques professionals en Cooperació Internacional al Desenvolupament durant l'exercici 2019-2020 de la...

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT 2019

    Publicat el requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria de finançament de projectes de Cooperació al...

Seguir a @GVAcooperacio