Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

Publicació de la convocatòria de Cooperació al Desenvolupament 2018

Publicada en el DOGV del dia 25 d'abril de 2018 la convocatòria de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al...

Publicació de la convocatòria d'Acció Humanitària 2018.

  Publicat en el DOGV del dia 5 d'abril de 2018 la convocatòria de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD),...

Convocatòria de subvencions d'Educació per a la Ciutadania Global 2018

Convocatòria de subvencions d'Educació per a la Ciutadania Global 2018 Publicat en el DOGV del dia 1 de març de 2018 la convocatòria de subvencions a...

Seguir a @GVAcooperacio