Nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible

La Direcció General de Cooperació i Solidaritat exerceix les competències relatives a cooperació i solidaritat ciutadana, educació per al desenvolupament i sensibilització social, codesenvolupament, estudis i investigació per al desenvolupament, i voluntariat social i participació en aquest àmbit. Té com a finalitat propiciar el desenvolupament humà sostenible i endogen dels països i poblacions empobrits i facilitar el seu progrés social i econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la promoció i defensa dels drets humans.

Novetats

Resolució definitiva de la convocatòria de projectes d'Acció Humanitària 2018

Publicada en la web de la Direcció general de cooperació i solidaritat la Resolució definitiva de 5 de novembre de 2018, de la convocatòria realitzada...

RECOMANACIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ A NICARAGUA

Des de la Direcció General de Cooperació y Solidaritat s'ha establit un document de recomanacions  per a entitats que executen projectes de...

Proposta de resolució provisional: convocatòria Acció Humanitària 2018

  Publicada en la web de la Direcció general de cooperació i solidaritat la Proposta de resolució provisional de 18 de setembre de 2018, de la...

Seguir a @GVAcooperacio